دریچه فرار

ابعادبیرون دریچه اظطراری (دریچه فرار )              

ارتفاع :85                                                                         

عرض :85                                                                      

عمق : 35                                                                    

وزن :400kg          دریچه اظطراری درابعادهای مختلف تولید می شود . 

تاریخ درج کالا :1394/10/30
7
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خُرَّم می باشد.